Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20.2.2015 r. w art. 43a wprowadziła nową regulację dotyczącą świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Instytucja ta ma szczególne znacznie w odniesieniu do przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – art. 178a kk. Zgodnie z art. 43a § 2 kk „wWięcej oŚwiadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.[…]

CLOSE
CLOSE