Czy mogę prowadzić rower po spożyciu alkoholu?

Czy mogę prowadzić rower po spożyciu alkoholu?

W związku z ostatnimi nowelizacjami ustawy karnej i wykroczeń  bardzo często pojawia się wyżej postawione pytanie. Analizę tego zagadnienia należy zacząć od stwierdzenia, iż w aktualnym stanie prawnym prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny po spożyciu alkoholu, co do zasady nie stanowi przestępstwa. Może natomiast wypełnić znamiona wykroczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 87 Kodeksu wykroczeń:Więcej oCzy mogę prowadzić rower po spożyciu alkoholu?[…]

CLOSE
CLOSE