Co grozi za ponowne prowadzenie pojazdu po alkoholu – art. 178a § 4 kk?

Co grozi za ponowne prowadzenie pojazdu po alkoholu – art. 178a § 4 kk?

Wpis ten zacząć należy od podstawowych konsekwencji karnych za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W świetle art. 178a § 1 kk kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadto wWięcej oCo grozi za ponowne prowadzenie pojazdu po alkoholu – art. 178a § 4 kk?[…]

Czy zawsze przy wymierzaniu kary za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości sąd odbierze prawo jazdy?

Czy zawsze przy wymierzaniu kary za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości sąd odbierze prawo jazdy?

Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego /art. 178a § 1 Kodeksu karnego/ zasadniczo wiąże się z sankcją środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie bowiem z art. 42 Kodeksu karnego w przypadku jego popełnienia sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Zaznaczyć należy, iż po nowelizacji z dnia 18.05.2015 r.Więcej oCzy zawsze przy wymierzaniu kary za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości sąd odbierze prawo jazdy?[…]

Jaka kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości?

Jaka kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości?

Tak jak zostało wyjaśnione w poprzednim wpisie, prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu może mieć konsekwencje w postaci popełnienia wykroczenia lub gorzej w postaci przestępstwa /dotyczy stanu nietrzeźwości/. Konsekwencje karne tych sytuacji są oczywiście różne. Zacznijmy od wykroczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholuWięcej oJaka kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości?[…]

CLOSE
CLOSE