Stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Jaka różnica?

Stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Jaka różnica?

Powszechnie jest wiadome, iż po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka prowadzenie pojazdów mechanicznych jest zabronione. W ramach tego wpisu wyjaśniam, że stan ten może prowadzić do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Od czego to zależy? Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmieWięcej oStan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Jaka różnica?[…]

CLOSE
CLOSE