Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20.2.2015 r. w art. 43a wprowadziła nową regulację dotyczącą świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Instytucja ta ma szczególne znacznie w odniesieniu do przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – art. 178a kk. Zgodnie z art. 43a § 2 kk „wWięcej oŚwiadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.[…]

Co grozi za ponowne prowadzenie pojazdu po alkoholu – art. 178a § 4 kk?

Co grozi za ponowne prowadzenie pojazdu po alkoholu – art. 178a § 4 kk?

Wpis ten zacząć należy od podstawowych konsekwencji karnych za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W świetle art. 178a § 1 kk kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadto wWięcej oCo grozi za ponowne prowadzenie pojazdu po alkoholu – art. 178a § 4 kk?[…]

Jakie okoliczności wpływają na złagodzenie kary? – prowadzenie po alkoholu

Jakie okoliczności wpływają na złagodzenie kary? – prowadzenie po alkoholu

Ogólne dyrektywy wymiaru kary uregulowane zostały w art. 53 Kodeksu karnego. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresieWięcej oJakie okoliczności wpływają na złagodzenie kary? – prowadzenie po alkoholu[…]

Czy zawsze przy wymierzaniu kary za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości sąd odbierze prawo jazdy?

Czy zawsze przy wymierzaniu kary za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości sąd odbierze prawo jazdy?

Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego /art. 178a § 1 Kodeksu karnego/ zasadniczo wiąże się z sankcją środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie bowiem z art. 42 Kodeksu karnego w przypadku jego popełnienia sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Zaznaczyć należy, iż po nowelizacji z dnia 18.05.2015 r.Więcej oCzy zawsze przy wymierzaniu kary za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości sąd odbierze prawo jazdy?[…]

Czy mogę prowadzić rower po spożyciu alkoholu?

Czy mogę prowadzić rower po spożyciu alkoholu?

W związku z ostatnimi nowelizacjami ustawy karnej i wykroczeń  bardzo często pojawia się wyżej postawione pytanie. Analizę tego zagadnienia należy zacząć od stwierdzenia, iż w aktualnym stanie prawnym prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny po spożyciu alkoholu, co do zasady nie stanowi przestępstwa. Może natomiast wypełnić znamiona wykroczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 87 Kodeksu wykroczeń:Więcej oCzy mogę prowadzić rower po spożyciu alkoholu?[…]

Czy sąd może odstąpić od wymierzenia zakazu prowadzenia pojazdów przy orzekaniu kary za wykroczenie prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu?

Czy sąd może odstąpić od wymierzenia zakazu prowadzenia pojazdów przy orzekaniu kary za wykroczenie prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu?

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Zgodnie z § 3 tego przepisu w razie popełnienia wyżej przytoczonego wykroczenia orzeka sięWięcej oCzy sąd może odstąpić od wymierzenia zakazu prowadzenia pojazdów przy orzekaniu kary za wykroczenie prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu?[…]

Jaka kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości?

Jaka kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości?

Tak jak zostało wyjaśnione w poprzednim wpisie, prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu może mieć konsekwencje w postaci popełnienia wykroczenia lub gorzej w postaci przestępstwa /dotyczy stanu nietrzeźwości/. Konsekwencje karne tych sytuacji są oczywiście różne. Zacznijmy od wykroczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholuWięcej oJaka kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości?[…]

CLOSE
CLOSE