Jaka kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości?

Jaka kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości?

Tak jak zostało wyjaśnione w poprzednim wpisie, prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu może mieć konsekwencje w postaci popełnienia wykroczenia lub gorzej w postaci przestępstwa /dotyczy stanu nietrzeźwości/. Konsekwencje karne tych sytuacji są oczywiście różne. Zacznijmy od wykroczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholuWięcej oJaka kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości?[…]

Stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Jaka różnica?

Stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Jaka różnica?

Powszechnie jest wiadome, iż po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka prowadzenie pojazdów mechanicznych jest zabronione. W ramach tego wpisu wyjaśniam, że stan ten może prowadzić do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Od czego to zależy? Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmieWięcej oStan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Jaka różnica?[…]

CLOSE
CLOSE